Ty te moesz mie wasn wizytwk...
OCHOTNICZE HUFCE PRACY, Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu-Zdroju OCHOTNICZE HUFCE PRACY, Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu - Zdroju jest jednostką wchodząca w skład Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach.

Zapraszamy osoby zainteresowane korzystaniem z usług Punktu Pośrednictwa Pracy do wypełnienia ankiet rejestracyjnych na rok 2015. Osoby zarejestrowane w latach ubiegłych nie są zarejestrowane na 2015 rok.

Od osób nieletnich wymagana zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
Istnieje możliwość wysłania druku ankiety poszukującego pracy na maila osoby zainteresowanej rejestracją.

Uwaga! Nowe godziny pracy biura.
Poniedziałek - środa 7.30-14.30
Czwartek 7.30-16.00
Piątek 7.30-13.00

Zapraszamy do odwiedzenia strony Punktu Pośrednictwa Pracy na https://pl-pl.facebook.com/filiambpjastrzebiezdroj

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Jastrzębiu-Zdroju działa od 1996 r.
Jesteśmy biurem pośrednictwa pracy stałej i sezonowej. Działamy na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Obsługujemy teren: Jastrzębia - Zdroju, Żor oraz powiatu wodzisławskiego i rybnickiego (woj. śląskie).


KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W PUNKCIE POŚREDNICTWA PRACY OHP?
Każda osoba poszukująca pracy stałej lub sezonowej, w wieku 16-25 lat może się zarejestrować w biurze na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i dokument z numerem PESEL. Rejestracja ta jest niezależna od rejestracji w powiatowych urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pracy pozyskanych przez nasze biuro.


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
- pośrednictwo pracy stałej i sezonowej;
- doradztwo zawodowe;
- organizacja kursów;
- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
- jeśli potrzebujesz pracowników, możesz zgłosić do nas swoją ofertę pracy osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
- BEZPŁATNIE przeprowadzimy wstępną selekcję i wyślemy do Ciebie odpowiednich kandydatów;
- możemy również zorganizować spotkanie z osobami chętnymi do podjęcia pracy;

Dnia 22.10.2010 Punkt Pośrednictwa Pracy przystąpił do lokalnej sieci współpracy praktyków poradnictwa zawodowego pn. Jastrzębskie Drogowskazy Kariery.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://pl-pl.facebook.com/pages/Jastrz%C4%99bskie-Drogowskazy-Kariery/132956216774180?sk=info.

Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó Ł P R A C Y !!!


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W:

GRUPOWYCH SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH
- zajęcia bezpłatne,
- zapisy w siedzibie.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KURSÓW, PROGRAMÓW I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH UDZIELAMY RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE.AKTUALNE OFERTY PRACY ZNAJDZIESZ NA STRONIE:

http://www.mbp.ohp.pl/


Druk oferty pracy przesyłamy również na adres e-mail.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2015r.

 
 
 
 
OCHOTNICZE HUFCE PRACY, Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie- Zdrój; tel. 32/47-85-182,
e-mail: , www: