Ty te moesz mie wasn wizytwk...
OCHOTNICZE HUFCE PRACY, Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu-Zdroju OCHOTNICZE HUFCE PRACY, Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu - Zdroju jest jednostką wchodząca w skład Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY - GINĄCE ZAWODY (cukiernik, piekarz, wędliniarz, tkacz, rymarz, strzecharz, kołodziej, kowal, kamieniarz, zdun)
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
- bezrobotne, poszukujące pracy
- uczące się w wieku 18-25 lat, chcący uzupełnić swoje kwalifikacje
- uczestnicy OHP
Uczestnik powinien posiadać już kwalifikacje w zawodach pokrewnych: ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz i zawody pokrewne, krawiec, dekarz
Miejsce realizacji kursu: ECKiW w Roskoszy
Czas trwania: 96 godzin (12 dni)
Zapewniony transport i dofinansowanie kosztów dojazdu, wyżywienie i noclegi, ubezpieczenie NNW
Kurs zostanie zakończony egzaminem (certyfikat poświadczający jego zdanie na druku MEN)
Więcej informacji:
Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
ul. Warszawska 1 , tel. 32 473 00 13
Zapraszamy!


Zapraszamy osoby zainteresowane korzystaniem z usług Punktu Pośrednictwa Pracy do wypełnienia ankiet rejestracyjnych na rok 2017 lub odebrania skierowań do pracy w przypadku osób już zarejestrowanych. Osoby zarejestrowane w latach ubiegłych nie są zarejestrowane na 2017 rok.

KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W PUNKCIE POŚREDNICTWA PRACY OHP?
Każda osoba poszukująca pracy stałej lub sezonowej, w wieku od 16 lat może się zarejestrować w biurze na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i dokumentu z numerem PESEL. Rejestracja ta jest niezależna od rejestracji w powiatowych urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pracy pozyskanych przez nasze biuro. Osoby mieszkające poza terenem Jastrzębia-Zdroju również mogą zarejestrować się w naszym biurze.

Od osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w formie podpisu na ankiecie poszukującego pracy.

Istnieje możliwość wysłania druku ankiety poszukującego pracy na adres mailowy osoby zainteresowanej rejestracją.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Jastrzębiu-Zdroju działa od 1996 r.
Jesteśmy biurem pośrednictwa pracy stałej i sezonowej. Działamy na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Obsługujemy teren: Jastrzębia - Zdroju, Żor oraz powiatu wodzisławskiego i rybnickiego (woj. śląskie).

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
- pozyskiwaniem ofert pracy stałej i sezonowej
- doradztwem zawodowym
- współorganizacją bezpłatnych kursów
- ewidencją osób poszukujących pracy
- organizowaniem giełd pracy oraz targów pracy
- wspieraniem osób bezrobotnych w uzyskaniu zatrudnienia z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji
- doborem kadry pracowniczej na poszukiwane miejsca pracy
- prowadzeniem bazy ofert pracy
- informowaniem o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zapraszamy do odwiedzenia ogólnopolskiej strony z ofertami pracy:
http://www.mbp.ohp.pl/

Oraz Faceboka Pośrednictwa Pracy:
https://pl-pl.facebook.com/filiambpjastrzebiezdroj

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
- jeśli potrzebujesz pracowników, możesz zgłosić do nas swoją ofertę pracy osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
- BEZPŁATNIE przeprowadzimy wstępną selekcję i wyślemy do Ciebie odpowiednich kandydatów;
- możemy również zorganizować spotkanie pracodawcy z osobami chętnymi do podjęcia pracy;

Dnia 22.10.2010 Punkt Pośrednictwa Pracy przystąpił do lokalnej sieci współpracy praktyków poradnictwa zawodowego np. Jastrzębskie Drogowskazy Kariery.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://pl-pl.facebook.com/pages/Jastrz%C4%99bskie-Drogowskazy-Kariery/132956216774180?sk=info.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek. 7.30-15.30

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2017r.

 
 
 
 
OCHOTNICZE HUFCE PRACY, Punkt Pośrednictwa Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie- Zdrój; tel. 32/473-00-13,
e-mail: , www: