Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
OCHOTNICZE HUFCE PRACY, MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY filia w Jastrzębiu-Zdroju
OCHOTNICZE HUFCE PRACY, MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY filia w Jastrzębiu-Zdroju   
Al. Piłsudskiego 60   
44-335 Jastrzębie- Zdrój   
tel. 32/47-85-182   
e-mail:    
www:    

 
Filia MBP OHP w Jastrzębiu - Zdroju jest jednostką wchodząca w skład Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach.

Dnia 30 lipca biuro czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 31 lipca biuro nieczynne w godzinach 9.00-11.30 z powodu wyjścia w teren w celu pozyskania ofert pracy.

REKRUTACJA: GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY - \'\'RÓWNI NA RYNKU PRACY\'\'

Jesteś w wieku 18 – 24 lata i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej? Nie masz pracy? Nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach? Chcesz to zmienić ? Podejmij współpracę z jedną z poniższych jednostek OHP w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, a my pomożemy Ci zdobyć całkowicie bezpłatnie nowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, a także płatny staż u pracodawcy !!!

Proponowane formy wsparcia to m.in.:


- Wsparcie zatrudnienia (bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, refundacja opieki nad dzieckiem),

- Staże zawodowe wraz ze stypendium u pracodawców,
- Szkolenia zawodowe (wybierasz kurs, do którego masz predyspozycje),
- Szkolenia z zakresu wybranego języka obcego oraz komputerowe,
- Kurs prawa jazdy kat. B (dla chętnych),
- Poradnictwo zawodowe,

Nie zwlekaj i już dziś zgłoś się do jednej z naszych jednostek, aby zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.


Zapraszamy do odwiedzenia strony Filii Młodzieżowego Biura Pracy na https://pl-pl.facebook.com/filiambpjastrzebiezdroj


Zapraszam osoby zainteresowane korzystaniem z usług Filii Młodzieżowego Biura Pracy do wypełnienia ankiet rejestracyjnych na rok 2014. Osoby zarejestrowane w latach ubiegłych nie są zarejestrowane na 2014 rok.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług Filii Młodzieżowego Biura Pracy zapraszamy do dokonania ponownej rejestracji.
Od osób nieletnich wymagana zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
Istnieje możliwość wysłania druku ankiety poszukującego pracy na maila osoby zainteresowanej rejestracją.

Filia MBP OHP w Jastrzębiu-Zdroju działa od 1996 r.
Jesteśmy biurem pośrednictwa pracy stałej i sezonowej. Działamy na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Obsługujemy teren: Jastrzębia - Zdroju, Żor oraz powiatu wodzisławskiego i rybnickiego (woj. śląskie).


KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W FILII MBP OHP?
Każda osoba poszukująca pracy stałej lub sezonowej, w wieku 16-25 lat może się zarejestrować w biurze na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i dokument z numerem PESEL. Rejestracja ta jest niezależna od rejestracji w powiatowych urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pracy pozyskanych przez nasze biuro.


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
- pośrednictwo pracy stałej i sezonowej;
- doradztwo zawodowe;
- organizacja kursów;
- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
- jeśli potrzebujesz pracowników, możesz zgłosić do nas swoją ofertę pracy osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
- BEZPŁATNIE przeprowadzimy wstępną selekcję i wyślemy do Ciebie odpowiednich kandydatów;
- możemy również zorganizować spotkanie z osobami chętnymi do podjęcia pracy;

Dnia 22.10.2010 Filia Młodzieżowego Biura Pracy przystąpiła do lokalnej sieci współpracy praktyków poradnictwa zawodowego pn. Jastrzębskie Drogowskazy Kariery.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://pl-pl.facebook.com/pages/Jastrz%C4%99bskie-Drogowskazy-Kariery/132956216774180?sk=info.

Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó Ł P R A C Y !!!


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W:

GRUPOWYCH SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH
- zajęcia bezpłatne,
- zapisy w siedzibie.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KURSÓW, PROGRAMÓW I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH UDZIELAMY RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE.AKTUALNE OFERTY PRACY ZNAJDZIESZ NA STRONIE:

http://www.mbp.ohp.pl/


Druk oferty pracy przesyłamy również na adres e-mail.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Ostatnia aktualizacja:30.07.2014